TORSDAG 18. OKT, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting Nere)
Vanlig: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Kva gjer innvandring med samfunnsøkonomien?

NB!
Ved «utsolgt» prioriteres de resterende plassene til
festivalpass-holdere. Eventuelle ekstra plasser utover dette vil selges i
døra med Vipps.

Er innvandring ein utgiftspost – eller eit heilt nødvendig vilkår for vekst og vidareutvikling av velferdssamfunnet? Fjorårets debatt om Statistisk sentralbyrås innvandrarrekneskap viste at det er svært ulike svar på desse spørsmåla. Høgere kompetansekrav, automatisering og bortfall av arbeidsplassar for ufaglærte gjer det også vanskelegare å seia korleis innvandringa vil påverka økonomien og politikken framover. Pessimistane spår større forskjellar, høgare konfliktnivå og svakare produktivitetsutvikling. Optimistane peikar på at innvandrarar kjem med nye idear, innsatsvilje og sterk motivasjon for utdanning, og vil vera ein stor ressurs i den globaliserte økonomien. Men kva veit me eigentleg om korleis det nye mangfaldet fungerer ute på arbeidsplassane?


Deltakarar:
Erling Holmøy, seniorforskar, SSB
Jon Hustad, journalist og forfattar
Espen Søbye, forfatter og filosof

Marte C. Willumsen Solheim, postdoktor, Handelshøgskolen HH UiS

Debattleder: Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet

Kjøp festivalpass HER