TORSDAG 18. OKT, KL. 09:00 Stavangeren
Ordinær: KR 990 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 690 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 390 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Hovedkonferanse: «Hvordan lage fremtidsbyen – den vi trenger?»


KÅKÅnomics — Norges og Nordens økonomifestival, inviterer til ny hovedkonferanse hvor vi spør:

Hva er fremtidens visjon for vår byregion?

Hovedkonferanse under KÅKÅnomics om økonomi og utvikling av byregion, torsdag 18. Oktober kl 09.30-15.00, i Stavangeren. Pris: 990 / 690 (A-kort) / 390 (student, ufør)

Hvordan lage en attraktiv byregion som vi faktisk trenger, en som både medborgere og næringsliv vil ha og bruke, med en enklere hverdag? Utgangspunktet er at det ikke virker som Stavangerregionen har hatt noen overordnet visjon for by- og næringsutvikling. Hvorfor er det slik? Hvilke byutviklingsgrep må til og hvilke omstillingsutfordringer står vi ovenfor nå, mot slutten av oljeeventyret? Hvilken visjon duger, nå når folk flest med bomringen har oppdaget kostnaden / verdien av god byutvikling og forutseende samfunnsbygging?

Velkommen til hovedkonferanse under KÅKÅnomics!

Dørene åpner 09.00. PROGRAMSTART KL 09.30.

Åpning ved Kristoffer Stensrud, stifter av Skagenfondene og KÅKÅ kverulantkatedralen.

Programleder: Kristin Aalen, journalist og redaktør for kulturkritikk.no


KEYNOTE SPEECH

«Hvordan skape den attraktive fremtidsbyen med enklere hverdag for folk flest?» (ca 30 min)

– Erling Dokk Holm (byforsker ved Høyskolen i Kristiania, styreleder «Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling»)

Vi har invitert byforsker og styreleder for statens pris som årlig deles ut til landets mest attraktive byer, til å gi bud på hvordan Stavanger snart kan komme i posisjon til å motta prisen som landets mest attraktive by. Erling Dokk Holm kjenner Stavanger-regionen svært godt. Han har god avstand til lokalpolitikk og næringsliv, og er bedt om å vurdere Stavanger ut ifra de kriteriene han bruker som styreleder, med blikk for konferansens formål om å tenke kreativt om den visjonen som trengs for en bærekraftig Stavangerregion i fremtiden. Hvordan kan vi få en enklere byhverdag? Hvor trafikken flyter, i en bærekraftig og attraktiv byregion?

10 min kjapp KAFFEPÅFYLL kl 10.05

PROGRAMSTART KL 10.15

GRUNNLEGGENDE OM FREMTIDENS BYREGION

«Hvorfor Stavangerregionen ikke er så attraktiv!» (ca 15 min)

– Knut Vareide (Telemarksforskning)

Hvilken byregion vil vi trenge i fremtiden? Er Stavangerregionen mindre attraktiv enn andre norske storbyregioner? Demografi- og attraksjonsprognoser for Nord-Jæren 2020-2050.

«Levende bysentrum i fremtiden – hva skal til?» (ca 15 min)

– Julie Holck (LivingCities, København)

Hvilke roller får sentrum i framtida? Kan sentrum gjenoppfinnes? En humanistisk guide inn i byens sentralnervesystem og Stavangerregionens potensiale.

«Kjettersk kjærlighet til bil, buss og bane!»(ca 20 min)

– Lasse Fridstrøm (Transportøkonomisk institutt, TØI)

15 grunner til at vi elsker bilen, 10 grunner til å reise kollektivt. Hvordan vi elsker jernbanen i hjel, og hvorfor superbuss er løsningen på Nord-Jæren.

10 min PAUSE kl 11.05 med kaffe

PROGRAMSTART KL 11.15

MASTERPLAN FOR OSLO

– Kjetil Lund (byråd for Næring og eierskap i Oslo kommune, AP)

Oslo har hatt en formidabel utvikling de siste tiåra, fra et omdømme som stygg og kjedelig med demografisk stillstand til å bli en av Europas mest omtalte og attraktive byer, med spennende arkitektur, offensiv miljøpolitikk og ikke minst massiv tilflytting og økonomisk suksess. Hva har vært og er byens politisk-økonomiske masterplan? Vi har bedt Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, om å gi publikum et innblikk i Oslo som en proaktiv byregion med en visjon for samspillet mellom by- og næringsutvikling, og hvordan planene får gjennomføringskraft. Hvordan har Oslo klart å bli et utstillingsvindu for vellykket urbanisering og by- og næringsutvikling? (30 + 5 = 35 min) 45 min

LUNSJPAUSE kl 11.50 – Nydelig mat fra House of Fingerfood

PROGRAMSTART ca KL 12.30

THE COPENHAGEN MODEL

– Jens Kramer Mikkelsen (tidl. borgermester København, tidl. direktør By&Havn)

«Hvordan Københavnisere vår by!»

Så sterkt står København som byutviklingsmodell, at dette er blitt et stående uttrykk og et spørsmål som politikere, økonomer og byutviklere stiller seg selv verden over. Tidligere borgermester og direktør inntil 2018 for By&Havn i København, Jens Kramer Mikkelsen, er invitert til å foredra om hvordan København har kommet i posisjon som global rollemodell. Hva er visjon og gjennomføring av «The Copenhagen Model»? Kramer Mikkelsen vil redegjøre med vekt på et politisk-økonomisk perspektiv. Om hvordan by- og næringsutvikling henger sammen i modell og virkelighet. Om satsingen på sjøside, på visjon og erfaringer med By&Havn, og på hvordan København har tatt ansvar for at havn og sjøside blir gitt optimale rammebetingelser for å kunne vokse seg levende og levedyktig. (35 + 5= 40 min)

15 min PAUSE kl 13.10 med kaffe

PROGRAMSTART KL 13.25

STAVANGERREGIONENS VISJON FOR BY- OG NÆRINGSUTVIKLING

Konferansen avsluttes med en tredelt seanse om Stavangerregionen, om omstillingsutfordringer, attraksjonsverdi og helhetlig visjon for by- og næringsutvikling.

OPPSPILL:

«Stavangerregionens reelle omstillingsutfordringer?»

– Rune Dahl Fitjar (professor innovasjonsstudier, HH UiS). Innledning 10-15 min.

DEBATT / SAMTALE:

«Stavangerregionens visjon for by- og næringsutvikling?»(60 min)


– Elin Schanche (H), leder i Rogaland Høyre og fylkestingspolitiker, daglig leder Grønn By

– Kjetil Lund,
byråd for Næring og eierskap i Oslo kommune (AP), tidl statssekretær finansdept. og tidl rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg

– Gunnar Edwin Crawford, smartbysjef Stavanger

– Reinhard Kropf, sivilarkitekt og partner HELEN & HARD

– Einar Leknes, senior visepresident IRIS, forsker på kommunestruktur

– Harald Espedal, investor, styreleder Lyse og tidl direktør i Skagenfondene

– Rune Dahl Fitjar, professor innovasjonsstudier, HH UiS

Ordstyrer for debatten er Erling Dokk Holm, byforsker, kommentator og styreleder «Attraktiv by».

Hva er Stavangerregionens modell og masterplan for by- og næringsutvikling? Hva er Stavangerregionens visjon og hovedgrep for framtida? Hvordan skal by- og næringsutvikling på et kommunesplittet Nord-Jæren faktisk kunne samordnes?


Jon Peter Hernes avslutter det hele med «Visjon og sluttord for konferansen, av Høyres nye ordførerkandidat», ca kl. 14:50.

SPØRSMÅL FRA SALEN.

PROGRAMSLUTT CA. KL. 15:00

Med forbehold om endringer.

MER OM PROGRAMMET

Vi inviterer herved politikere, næringsliv, byutviklere og medborgere flest til å bli kjent med to av de største suksesshistoriene i global målestokk på visjonær by- og næringsutvikling, nemlig København og Oslo, og byr på deres masterplan og modeller. Oslo har hatt en formidabel utvikling de siste tiåra, fra et omdømme som stygg og kjedelig med demografisk stillstand til å bli en av Europas mest omtalte og attraktive byer, med spennende arkitektur, offensiv miljøpolitikk og ikke minst massiv tilflytting og økonomisk suksess. Hva har vært og er byens politisk-økonomiske masterplan? «Masterplan for Oslo» presenteres av Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

«Hvordan Københavnisere vår by!» Så sterkt står København som byutviklingsmodell, at dette er blitt et stående uttrykk og et spørsmål som politikere, økonomer og byutviklere stiller seg selv verden over. Tidligere borgermester og direktør inntil 2018 for By&Havn i København, Jens Kramer Mikkelsen, er invitert til å foredra om hvordan København har kommet i posisjon som global rollemodell. Vi har bedt ham om å utlegge «The Copenhagen Model» med visjonære hovedpunkt og hvordan de faktisk har blitt gjennomført.

Deretter følger vi opp med fagsterke innlegg om hva som er Stavangerregionens reelle omstillingsutfordringer og mulig fremtidige attraksjonsverdier, før helt til slutt samtale og debatt om hva som skal bli Stavangerregionens samlende visjon for by- og næringsutvikling i fremtiden.

Konferansedeltagerne vil være en rekke kapasiteter innen økonomi og byutvikling.

Utgangspunktet er at det ikke virker som Stavangerregionen har hatt noen overordnet visjon for by- og næringsutvikling. Hvorfor er det slik? Har sterke konserverende krefter og et estetisk enkeltbyggfokus fortrengt en overordnet visjon for bærekraftig byutvikling?

Selv blant de styrende politikerne er det vanlig å høre at politisk feighet (i korte valgperioder) er en hovedgrunn til at Stavangerregionen ikke har noen overordnet visjon. Ofte nevnes et kommunesplittet Nord-Jæren som et problem. Det finnes mange alternative beveggrunner til den visjonære tørken. Hvor mye betyr det for eksempel at vi, slik byforsker og juryleder Erling Dokk Holm har sagt det, har vært et mini-Amerika hvor kun 8% av befolkningen har reist kollektivt, mens resten har bilet? Hva betyr demografien eller mangel på sådan – kvinner, studenter, eldre og innvandrere antas å være blant tidens viktigste demografiske urbaniseringsfaktorer? Den verdenskjente stedsaktivisten Jane Jacobs sa i sin tid at byer vokser fordi de vokser, større mangold gir enda større mangfold og mer spesialisering, osv.

Hvor mye har et ensidig – men pengesterkt – næringsliv betydd for visjonsvegringen de siste tiårene? Hvorfor klarer andre byer å få det til, slike som Oslo og København?

Det er nettopp jurylederen for «Attraktiv by – Statens spris for bærekraftig by- og stedsutvikling», Erling Dokk Holm, som er invitert til å dra konferansen i gang med en keynote speech om «Hvordan skape den attraktive fremtidsbyen med enklere hverdag for folk flest?» før vi fortsetter med å stille noen gunnleggende spørsmål: Hvorfor Stavangerregionen ikke er så attraktiv! Så: «Levende bysentrum i fremtiden» – hva skal til? Samt et innlegg om: Kjettersk kjærlighet til bil, buss og bane!

Konferansen er spesielt rettet mot politikere og næringsliv. I 2018 kjennes det likevel som om medborgere flest har fått øyne og ører opp for de mange omstillingsutfordringene og byutviklingsgrep vi står overfor mot slutten av oljeeventyret, nå når Statoil har blitt til Equinor og demografiprognosene nedjusteres. Vi nevner at den nye omdiskuterte bomringen med nye bompengetakster er påtenkt åpning i forkant av festival og konferanse i oktober, den engasjerer ganske tydelig mange av regionens innbyggere. Også sentrumsplanen står endelig foran politisk vedtak til høsten. Etter seks år med saksbehandling og høringer har mange mistet troen på at det blir et visjonært verktøy for bærekraftig byutvikling. Ny kulturplan er ute til høring sommeren 2018 og skal etter planen vedtas i bystyret i høst, uten at det forventes for mye om kulturens betydning for visjonær byutvikling.

KÅKÅ og KÅKÅnomics har uansett alltid opplyste medborgere og en fungerende offentlighet som sitt hovedanliggende. Vårt motto er: Ingen by er bedre enn sin egen offentlighet. Vi vil derfor også minne om at rektor ved arkitekthøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, i 2003 mente at Stavanger var landets flinkeste by til å dra innbyggerne med i diskusjoner om byutvikling.

Med denne konferansen vil vi gjerne bidra til at vi kan komme tilbake på det sporet igjen, nå når folk flest med bomringen har oppdaget betydningen og kostnaden / verdien av god byutvikling.

Hovedkonferansen under KÅKÅnomics 2018 er blitt til i dialog med Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Grønn by i Stavangerregionen, KAP Kontor for Arkitektur og Plan samt Stavanger sentrum.

Den nordiske økonomifestivalen KÅKÅnomics 2018 blir til i samarbeid med:

STAVANGER AFTENBLAD / HH UiS / HANDELSBANKEN / LYSE / SKAGENFONDENE / MÅNEBAKKEN / T.D.VEEN AS / FRITT ORD / STAVANGER KOMMUNE